Weini Woldu

Maatschappelijk werker met GGZ differentiatie

Transcultureel systeemtherapeut

Vluchtelingenadviseur

w.woldu@transcultureletherapie.nl

Weini is een Tigrinya sprekende transcultureel systeemtherapeut. Jarenlange ervaring in de hulpverlening heeft haar geleerd hoe ze therapeutische inzichten met haar eigen levenservaringen als ex-vluchteling kan combineren. “Mijn motto is veiligheid creëren en mijn doel is mensen greep te laten krijgen om hun eigen leven op te bouwen en hieraan sturing te geven”. Weini heeft een oprechte basis om jou op passende wijze te begeleiden.

De eerste gesprekken zijn erop gericht om inzicht te krijgen in de complexiteit (o.a. van vlucht en-of migratie) van een klachtenpatroon en het reflectieve vermogen van de cliënt te vergroten.
Hiervoor gebruik Weini methodieken als genogram, ecogram en levenslijn. Tevens maakt ze gebruik van de vicieuze gedragscirkel om probleem uitlokkende en/of instandhoudende interacties zichtbaar te maken. Deze methodes helpen om een hypothese te vormen en een diagnose te stellen, maar ook hulpvragen die helpen met als doel een indicatie te krijgen voor een therapie-aanbod.

Naast systeemtherapeutische interventies komen cognitieve gedragstherapeutische interventies aan de orde die effectief zijn bij het werken met systemen. Daarnaast bied Weini psycho-educatie en cultuurspecifiek opvoeden aan. In haar aanpak als therapeut deelt ze verschillende ademhalingstechnieken, massagetechnieken, drukpunten, ontspanningsoefeningen, meditatie en visualisatie, met als doel om mensen meer inzicht te geven op de wisselwerking tussen hun lichaam en geest zodat zij in staat zijn om de vicieuze cirkel te doorbreken.

Als vluchtelingenadviseur geeft ze advies aan professionals over cultuursensitieve benadering van vluchtelingen.

Weini werkt veel samen met onder andere:
Vluchtelingenwerk Amsterdam, Amsterdam vangnet statushoudersteam (GGD) en Dienst Werk Participatie en Inkomen (WPI) Amsterdam.

Locatie
Amsterdam Surinameplein

Aanwezig 
Dinsdag, Donderdag, Vrijdag

Talen
Engels, Nederlands, Tigrinya