Algemene leveringsvoorwaarden

In de leveringsvoorwaarden staat beschreven wat wij van elkaar mogen verwachten wanneer u van ons zorg krijgt. In deze afspraken staat waar het ETT zich moeten houden en ook welke afspraken voor u gelden.

Expertisecentrum Transculturele Therapie hanteert de algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland.

Op verzoek van de geschillencommissie zijn deze algemene leveringsvoorwaarden aangevuld met de door hen aangeleverde Registratieverklaring Klachtenloket Zorg.

U vindt de algemene leveringsvoorwaarden GGZ hieronder, of klik op deze link.

Algemene-Voorwaarden-Geestelijke-Gezondheidszorg-2017