Aansluitbewijs Geschillencommissie

Expertisecentrum Transculturele Therapie is aangesloten bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie kan ingeschakeld worden wanneer u een klacht heeft en er niet uitkomt met de aangeklaagde.