Transculturele therapie

Kenmerkend aan de aanpak van Expertisecentrum Transculturele Therapie (ETT) is de brede benadering van waaruit de oorzaken van de problemen worden bekeken en aangepakt. Dit maakt dat het ETT in staat is om bruggen te slaan tussen verschillende culturen.

‘Trans’ betekent over. Transculturele therapie betekent: over de culturen heen, cultuuroverstijgend, maar ook: over je eigen opvattingen heen en jezelf overstijgend. Hiermee onderscheiden we ons van andere (inter)culturele GGZ-instellingen, waarbij de therapeuten (al dan niet afkomstig uit een andere cultuur) Westers geschoold zijn. Vaak wordt in deze instellingen gewerkt vanuit het principe dat een therapeut uit dezelfde cultuur het beste de hulp kan bieden. Maar culturen kunnen sterk verschillen binnen één land, één stad of dorp of zelfs in de gezinnen binnen één familie. Deze vorm van therapie richt zich op meerdere factoren en in het bijzonder op de familiegeschiedenis, de geschiedenis van de cultuur, de grootfamilie en het sociaal netwerk.

Wij onderscheiden ons doordat we allemaal transcultureel zijn opgeleid. Wij gaan uit van het principe van niet-weten en gebruiken dit in combinatie met de kennis van onszelf, van de ander en van hoe menselijke relaties werken. Essentieel is dat we kennis hebben van andere culturen en van onze eigen cultuur en dat we in staat zijn om met een open blik en vanuit verschillende perspectieven naar de problemen te kunnen kijken.