Kinderen tussen twee culturen

Bij kinderen is het van belang om zo vroeg mogelijk of zelfs preventief hulp te bieden, zodat ernstige problemen voorkomen kunnen worden en het (jonge) kind en zijn gezin en/of familie verder op eigen kracht kunnen functioneren. Wanneer er bij een kind sprake is van een ontwikkelings- of opvoedingsprobleem, behandelen wij het kind, gezin en/of de familie middels transculturele systemische therapie.  Dit betekent dat wij het probleem behandelen samen met de personen die belangrijk zijn voor het kind, dat we de problemen benaderen vanuit een brede context en dat wij daarbij altijd rekening houden met culturele aspecten. Wanneer er sprake is van migratie (in het recente of verre verleden) houden wij rekening met de gevolgen van migratie voor het kind.

De gevolgen van migratie voor het kind

Veel cliënten met een niet-westerse achtergrond zijn afkomstig uit landen waar grootfamilies de belangrijkste samenlevingsvorm én de bron van sociale en emotionele steun zijn. Verzorging, opvoeding en hulpverlening vinden plaats binnen een breed familieverband. Kinderen hebben vaak hechte relaties met meerdere opvoeders en zijn minder afhankelijk van een één-op-één-relatie.

Het wegvallen van de grootfamilie, als gevolg van migratie, is een bron van stress voor alle gezinsleden. Ouders missen hun steun en toeverlaat (migratie bemoeilijkt overleg met belangrijke familieleden, de bijdrage aan de familieopdracht en de bescherming van familie), kinderen missen opvoeders aan wie ze vaak sterk gehecht waren. De veranderde gezinssamenstelling vereist een opnieuw verdelen van rollen en taken en een herdefiniëring van de gezinsverhoudingen en hiërarchie.

Wij richten ons tijdens de behandeling van deze kinderen en/ of hun ouders of familie zowel op de generalistische diagnose als op de gevolgen van migratie en bieden inzicht en hulp wanneer er sprake is van culturele inpassingsproblemen.