ISO 9001

Expertisecentrum Transculturele Therapie is door DEKRA gecertificeerd conform ISO 9001.

Met dit certificaat wordt aangetoond dat een onafhankelijke partij onze systemen en processen heeft getoetst.