Crisis

Wanneer er sprake is van een (dreigende) crisis, kunt u tijdens kantooruren en wanneer uw behandelaar of regiebehandelaar werkzaam is, contact opnemen met uw behandelaar of uw regiebehandelaar. Dit geldt ook voor ​uw ​familieleden of ​uw naasten​.

Wat in zo’n geval het beste is, wordt tijdens het zorgtraject met u besproken. In dat gesprek bespreken uw behandelaar en uw regiebehandelaar met u welke stappen u of uw naasten kunnen nemen om de (dreigende) crisis af te wenden of wat u kunt doen als er onverhoopt toch een crisis optreedt. In dat gesprek geven wij u ook concrete contact informatie.

Bevindt u zich buiten kantoortijden in een crisis of kunt u uw (regie)behandelaar niet bereiken?

  • Indien u nog geen cliënt bent, kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de huisarts (of dienstdoende huisartsenpost).
  • Indien u wel in behandeling bent, kunt u contact opnemen met de crisisdienst van de regio waarin u woont (zie hieronder de gegevens van de crisisdienst in uw regio).

Direct hulp nodig?

  • Bel uw huisarts of diens vervanger. De huisarts verwijst u zo nodig naar de crisisdienst.
  • De Luisterlijn (088 0767 000). De luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een luisterend oor.
  • 113 zelfmoordpreventie (0800-0113): eerste hulp bij levenspijn, 24 uur per dag. Voor mensen die denken aan zelfdoding.
  • In een noodgeval belt u 112.

Crisisdienst regio Amsterdam-Amstelland

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam
Telefoonnummer: 020 – 523 54 33 (24/7 bereikbaar)

Crisisdienst regio Utrecht

UMC Utrecht, afdeling Acuut en Intensieve Zorg Psychiatrie
Telefoonnummer: 088 – 755 55 55 (24/7 bereikbaar)

Crisisdienst regio Rotterdam

Crisisdienst Antes
Telefoonnummer: 088 – 358 15 00 (24/7 bereikbaar)