Verwijzen

U kunt naar ons verwijzen voor zowel Generalistische Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ.

Verwijsbrief

Wij verzoeken u op de verwijsbrief de volgende gegevens te vermelden.

o   Naam en correspondentieadres ETT
o   Cliëntgegevens
o   Verwijzing naar basis- of specialistische zorg
o   Reden van verwijzing
o   Relevante medische en psychosociale gegevens

Soms worden patiënten naar de Generalistische Basis GGZ verwezen terwijl ze na onze intake toch onder Gespecialiseerde GGZ blijken te vallen. In dat geval zullen wij u vragen een een nieuwe verwijsbrief te schrijven.

Graag hebben wij de verwijsbrief voorafgaand aan de intake in ons bezit.

Met toestemming van uw patiënt kunt u de verwijsbrief mailen (secretariaat@transcultureletherapie.nl).
Ook kunt u de verwijsbrief samen met uw patiënt in het aanmeldformulier uploaden.
Uiteraard kunt u de verwijsbrief ook aan uw patiënt meegeven.