Ontevreden of een klacht

Bij Coöperatie Expertisecentrum Transculturele Therapie U.A. staat de kwaliteit van de zorg voorop en het vertrouwen tussen behandelaar en cliënt centraal, want dat is de basis van de behandeling. Als cliënt moet u op uw behandelaar kunnen vertrouwen, en omgekeerd moet de behandelaar ook op u kunnen vertrouwen.

Zodra u bij uzelf onvrede of ongenoegen bemerkt over uw relatie met de behandelaar of over de behandeling zelf, is het belangrijk dat u dit kenbaar maakt bij uw behandelaar. U hoeft daarin niet terughoudend te zijn, dus weest u daar gerust open en eerlijk over.
Uw behandelaar zal dit vervolgens met u bespreken en samen met u oplossen. Eventueel overlegt de behandelaar dit, na dit met u besproken te hebben, met de regiebehandelaar, de eindverantwoordelijke voor uw behandeling.

Toch kan het voorkomen dat u er met uw behandelaar niet uitkomt. Als uw behandelaar niet de regiebehandelaar is, dan kunt u dit kenbaar maken aan de regiebehandelaar. Deze zal dan samen met u en de behandelaar proberen tot een bevredigende oplossing te komen, zodat u in vertrouwen de behandeling kunt vervolgen.

Als u desondanks niet tevreden bent en het vertrouwen niet is hersteld, dan kunt u uw onvrede, ongenoegen of klacht melden bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van ETT. Die zal (kosteloos) met u en uw behandelaar proberen zo snel mogelijk met een oplossing te komen. Deze klachtenfunctionaris is op geen enkele wijze betrokken (geweest) bij uw intake, diagnose of behandeling, handelt compleet onafhankelijk, heeft een geheimhoudingsplicht en werkt volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) of volgens de Jeugdwet (afhankelijk van wat in uw geval van toepassing is). Als dat gewenst is en u daar toestemming voor geeft, dan kan een onafhankelijk deskundige, zoals een bemiddelaar, aan dat gesprek deelnemen.

Mocht het desondanks niet lukken om tot een oplossing te komen waarmee u tevreden bent, dan kunt u schriftelijk (per e-mail of brief) een klacht indienen bij het ETT. Uw klacht wordt dan behandeld door een klachtencommissie met een externe voorzitter, aangevuld met deskundigen die niet betrokken zijn (geweest) bij uw intake, diagnostiek en/of behandeling. U krijgt binnen 5 dagen na indiening hiervan een bevestiging. De klachtencommissie zal binnen zes weken een uitspraak doen, eventueel te verlengen met maximaal vier weken, waarover u dan gemotiveerd over geïnformeerd zult worden.

Vervolgstappen

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie dan is er sprake van een zogenoemd geschil. Ontvangt u zorg volgens de Zorgverzekeringswet (u bent verwezen door uw huisarts of een specialist), dan kunt u kunt dat geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg. Ontvangt u zorg volgens de Jeugdwet, dan is dat wettelijk (nog) niet mogelijk.

Mocht u verdere stappen willen ondernemen dan kunt u een juridische procedure starten bij de rechter. Betreft het een klacht tegen een BIG-geregistreerde zorgverlener (psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut en/of GZ-psycholoog) of een SKJ-geregistreerde zorgverlener (professionals werkzaam in de jeugdhulp en jeugdbescherming), dan kunt u terecht bij het Tuchtcollege van deze registers.

Naam en bereikbaarheid klachtenfunctionaris

Yvonne Meijer
klachten@transcultureletherapie.nl
06-82 445 494

U kunt uw onvrede, ongenoegen of klacht melden per post of e-mail.  Na melding krijgt u binnen 5 dagen van ons een bevestiging hiervan.

Post kunt u richten aan:

Expertisecentrum Transculturele Therapie
Yvonne Meijer, klachtenfunctionaris
Prins Hendrikkade 105hs
1011 AJ  Amsterdam

Nadere informatie over de werkwijze en het reglement vindt u hier.