Ontevreden of een klacht

Bij Coöperatie Expertisecentrum Transculturele Therapie U.A. (ETT) staat de kwaliteit van de zorg voorop en het vertrouwen tussen behandelaar en cliënt centraal, want dat is de basis van de behandeling. Als cliënt moet u op uw behandelaar kunnen vertrouwen, en omgekeerd moet de behandelaar ook op u kunnen vertrouwen.

Zodra u bij uzelf onvrede of ongenoegen bemerkt over uw relatie met de behandelaar of over de behandeling zelf, is het belangrijk dat u dit kenbaar maakt bij uw behandelaar. U hoeft daarin niet terughoudend te zijn, dus weest u daar gerust open en eerlijk over. Uw behandelaar zal dit vervolgens met u bespreken en samen met u oplossen. Eventueel overlegt de behandelaar dit, na dit met u besproken te hebben, met de regiebehandelaar, indien van toepassing.

Toch kan het voorkomen dat u er met uw behandelaar niet uitkomt, ook al doen beiden daarvoor hun best. Als uw behandelaar niet de regiebehandelaar (de eindverantwoordelijke voor uw behandeling) is, dan kunt u dit kenbaar maken aan de regiebehandelaar. Deze zal dan samen met u en de behandelaar proberen tot een bevredigende oplossing te komen, zodat u in vertrouwen de behandeling kunt vervolgen.

Als u desondanks niet tevreden bent en het vertrouwen niet is hersteld, of als u uw onvrede niet met uw (regie)behandelaar wilt bespreken, dan kunt u uw onvrede, ongenoegen of klacht (ook direct) melden bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van ETT. Deze klachtenfunctionaris is op geen enkele wijze betrokken (geweest) bij uw intake, diagnose of behandeling, handelt compleet onafhankelijk, heeft een geheimhoudingsplicht en werkt volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) of volgens de Jeugdwet (afhankelijk van wat in uw geval van toepassing is). De klachtenfunctionaris zal (kosteloos) proberen om zo snel mogelijk met u en uw behandelaar tot een oplossing te komen.

Vervolgstappen

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie, dan is er sprake van een zogenoemd geschil.

  1. Ontvangt u zorg volgens de Zorgverzekeringswet (u bent ouder dan 18 jaar en verwezen door uw huisarts of een specialist), dan kunt u kunt dat geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg.
  2. Ontvangt u zorg volgens de Jeugdwet, dan is dat wettelijk (nog) niet mogelijk.

Mocht u verdere stappen willen ondernemen, dan kunt u een juridische procedure starten bij de rechter. Betreft het een klacht tegen een BIG-geregistreerde zorgverlener (psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut en/of GZ-psycholoog) of een SKJ-geregistreerde zorgverlener (professionals werkzaam in de jeugdhulp en jeugdbescherming), dan kunt u terecht bij het Tuchtcollege van deze registers.

Naam en bereikbaarheid klachtenfunctionaris

Ed van Hoorn
klachten@transcultureletherapie.nl

U kunt uw onvrede, ongenoegen of klacht melden per post of e-mail.  Na melding krijgt u binnen 5 werkdagen van ons een bevestiging hiervan.

Post kunt u richten aan:

Expertisecentrum Transculturele Therapie
t.a.v. Ed van Hoorn, klachtenfunctionaris
Prins Hendrikkade 105hs
1011 AJ  Amsterdam

Nadere informatie over de werkwijze en het reglement vindt u hier.