Behandeling depressie

Een matig ernstige of ernstige depressie gaat bijna nooit over zonder behandeling. Gelukkig zijn depressieklachten meestal goed te behandelen. Doel van de behandeling is uw klachten te verminderen of helemaal te laten verdwijnen.

Behandelinterventies

Er zijn bij depressieve, angstklachten en trauma en PTSS klachten vier behandelinterventies – ook wel bouwstenen mogelijk. Afhankelijk van de ernst van de klachten worden bouwstenen ingezet.

  • Basisinterventies: psycho-educatie, advisering;
  • Begeleide zelfhulp/e-Health, fysieke inspanning en psychosociale interventies;
  • Kortdurende psychologische behandeling;
  • Psychotherapie en eventueel medicatie

Behandelmethoden

– Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)

Interpersoonlijke therapie is gebaseerd op het idee dat veranderingen in belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Ook kunnen depressieve klachten problemen in relaties met andere mensen tot gevolg hebben.

In de therapie onderzoeken we hoe uw contacten met belangrijke anderen in uw omgeving verlopen. Daarna kijken we hoe deze contacten bijdragen aan het ontstaan, of in stand houden van uw depressieve gevoelens.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u het moeilijk vindt om conflicten aan te gaan en uw mening te geven. Hierdoor kunt u zich steeds meer gaan ergeren en/of terugtrekken uit contacten. Isolatie en depressieve gevoelens kunnen daardoor verergeren.

– Cognitieve gedragstherapie

Het uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie is dat gedachten invloed hebben op de manier waarop iemand zich voelt en gedraagt. Door die gedachten te veranderen zullen ook gevoelens en gedrag veranderen.  Tijdens de cognitieve gedragstherapie sessies onderzoeken wij samen met u de gedachten en gevoelens. Ook thuis gaat u ermee aan de slag. U bespreekt bijvoorbeeld in de sessies welke ervaringen en argumenten er zijn die laten zien dat uw gedachten niet (helemaal) kloppen. Op basis van die informatie lukt het vaak een nieuwe gedachte te formuleren, met positief effect op uw gevoelens. U wordt ook gevraagd thuis gedragsexperimenten uit te voeren, zodat u in het dagelijks leven kunt nagaan of uw negatieve gedachten al dan niet juist zijn.

Het doel is niet om alleen positief te leren denken, maar om realistischer of evenwichtiger te leren denken. Ook na de behandeling blijven vervelende dingen vervelend, maar u ziet ze niet meer als ‘ramp’.

– Mentaliseren Bevorderende Therapie

Het doel van Mentaliseren Bevorderende Therapie is dat u ontdekt hoe u over uzelf en anderen denkt, wat u daarbij voelt en hoe dat uw reacties op anderen bepaalt. Daarbij natuurlijk ook vermindering van zelfdestructief gedrag, verbeteren van sociaal functioneren en de afhankelijkheid van opnamen verminderen. Dit wordt aangevuld met uw eigen behandeldoelen.

– Ontspannings- en ademhalingstechnieken

Bij de behandeling van depressie kunnen naast andere behandelmethoden tevens ontspannings- en ademhalingstechnieken ingezet worden. Hoewel veel cliënten in het begin worstelen met het toepassen van deze ademhalingstechnieken, zijn deze wel effectief gebleken bij een groot aantal cliënten. Cliënten met angst en stress vinden het vaak moeilijk om te ontspannen en daarom kunnen deze oefeningen vaak moeilijk zijn in het begin. Toch is het belangrijk om te volharden, want ademhalingstechnieken zijn een essentieel onderdeel voor het aanpakken van stress en angst.

– Medicatie

Naast of in combinatie met bovengenoemde behandelmethoden kan tevens medicatie worden voorgeschreven.