Cliëntervaringen

Tevreden cliënten zijn voor het ETT erg belangrijk. Uw tevredenheid wordt dan ook goed in de gaten gehouden. Aan het begin van ieder behandelgesprek wordt mondeling kort stil gestaan bij het vorige gesprek. U kunt dan aangeven hoe u het gesprek ervaren heeft en of u tevreden bent over de voortgang van de behandeling.


Aan het einde van uw behandeling vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Hierop staan vragen die gaan over de ervaringen die u heeft met het ETT. Op die manier leren wij wat onze cliënten belangrijk vinden en kunnen wij blijven werken aan verbetering.

Samenvatting cliëntervaringen van het afgelopen jaar (2023)

U kunt een samenvatting van de ervaringen die onze cliënten in 2023 hebben gehad, evenals onze duidingen van de cijfers hier inzien.

Rapportage-CQ-Index-2023-v1

Uw ervaring delen

Wij stellen het op prijs als u hieronder (anoniem) of op de website van Zorgkaart Nederland uw deelt.

Klik op het plaatje om uw mening te geven op Zorgkaart Nederland.

ZorgkaartNederland