ETT op TV

“Hulpverleners kunnen niet langer vasthouden aan een enkelvoudig mensbeeld of één definitie van psychische gezondheid. Het is essentieel dat zij hun expertise verbreden en fijngevoeliger worden voor de unieke achtergronden van hun cliënten.”

Kijk zondag 8 oktober om 16:25 naar ‘iedereen verlicht’ van de NTR, voor een inkijkje op hoe binnen het ETT de transculturele en cultuursensitieve behandelwijze vorm krijgt!

Klik hier voor meer informatie

Bericht geplaatst op: 5-10-2023