Organisatiestructuur

Rechtsvorm

De rechtsvorm van Expertisecentrum Transculturele Therapie is een coöperatie U.A.

We hebben voor deze vorm van samenwerking gekozen, om de organisatiestructuur transparant en zo plat als mogelijk te houden en tegelijkertijd gezamenlijk sterk op te kunnen komen voor het belang van transculturele therapie in de maatschappij.

Leden

De leden van Expertisecentrum Transculturele Therapie hebben veel zeggenschap. Zij zijn vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering (ALV), het hoogste orgaan van de organisatie.

Alle leden zijn behandelaars, waardoor de inhoud en het belang van de cliënten voorop komt te staan in het ontwikkelen van beleid.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie leden. Voorzitter van het bestuur is Fariba Rhmaty.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht houdt op het bestuur van Expertisecentrum Transculturele Therapie.

Alle leden hebben een wetenschappelijke achtergrond en hebben veel bereikt op transcultureel gebied. Hierdoor zijn in staat de ontwikkelingen van ons Expertisecentrum met een kritische blik te volgen, mee te denken met een wetenschappelijke blik  en toezicht te houden op de organisatorische en financiële kanten van de organisatie.

Organogram

Coöperatie Expertisecentrum Transculturele Therapie U.A.

Organogram ETT