e-Health

E-health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet.

e-Health als aanvulling op uw behandeling

Wij bieden wij e-Health als aanvulling op uw behandeling, dit heet ook wel ‘blended care’. Dit betekent dat face-to-face gesprekken worden gecombineerd met online interventies.

Wij bieden e-Health:
o om u te helpen uw klachten beter te begrijpen en te plaatsen in een transcultureel en systemisch perspectief (transculturele psycho-educatie);
o wanneer u lichamelijke klachten ervaart door stress;
o in een groepsbehandeling (‘Oh My Mood’)

Tijdens de intake bekijken wij met u of een online programma bij uw behandeling past.

‘Oh My Mood’

In oktober 2019 zijn we van start gegaan met het programma ‘Oh My Mood’. Dit is een e-Health programma dat wordt aangeboden aan cliënten met een verwijzing voor Generalistische BGGZ. 

De behandeling bestaat in totaal uit 5 thema’s die elk 2 weken duren. Elk thema wordt geïntroduceerd met een groepstraining en afgesloten met een (telefonisch) individueel gesprek. Voorafgaand aan de behandeling doorloopt u binnen een week zelfstandig een introductiemodule. Afsluitend doorloopt u een afsluitende module.

De inhoud van elke training bestaat uit de volgende onderdelen:
o Vooruitblik op de thema’s van de komende twee weken
o Optionele groepsoefeningen

Zie voor meer informatie de video van Oh My Mood

Wanneer u dit met uw behandelaar heeft afgesproken, kunt hieronder inloggen met het wachtwoord dat u heeft gekregen.

Log hier in voor transculturele psycho-educatie.

Log hier in voor ontspanningsoefeningen.