Kwaliteitsstandaarden

Bron: GGZ-standaarden

Zowel zorgstandaarden, generieke modules, als richtlijnen vallen onder de verzamelnaam ‘kwaliteitsstandaard’. Volgens de definitie van Zorginstituut Nederland beschrijft een kwaliteitsstandaard in algemene termen wat goede zorg is vanuit het perspectief van de patiënt.

Zorgstandaarden

Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg is voor mensen met een bepaalde psychische aandoening. In de zorgstandaard staat wat de patiënt kan verwachten, niet alleen op het gebied van medicatie en behandeling, maar ook met aandacht voor participatie, de omgeving en de organisatie van zorg.
Klik hieronder voor meer informatie over de zorgstandaarden.

Depressieve stoornissen

Zorgstandaard depressieve stoornissen
Depressie in het kort
Cliëntenversie depressieve stoornissen

Angstklachten en angststoornissen

Zorgstandaard angstklachten en angststoornissen
Ik ben vaak bang
Cliëntenversie gegeneraliseerde angststoornis
Cliëntenversie paniekaanvallen
Cliëntenversie sociale fobie

Psychotrauma en PTSS

Cliëntenversie posttraumatische stressstoornis

Generieke modulen

Waar een zorgstandaard één specifieke psychische aandoening behandelt, worden in een generieke module zorgcomponenten of -onderwerpen beschreven die relevantie hebben voor meerdere psychische aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als zelfmanagement, ondersteuning naasten, dagbesteding en arbeidsparticipatie. De zorg die wordt beschreven in een generieke module kan, afhankelijk van de aandoening, in één of meerdere fases van het zorgproces van toepassing zijn.

Diversiteit
Zorg voor naasten: samenwerking en ondersteuning
Zelfmanagement

Richtlijn

Een richtlijn is een document met aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische aandoeningen, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgverleners en zorggebruikers.