Expertisecentrum Transculturele Therapie

Expertisecentrum Transculturele Therapie

Be proud, be different

GGZ-instelling Expertisecentrum Transculturele Therapie behandelt kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen met psychische of psychiatrische klachten en/of problemen.

De instelling werkt vanuit de transculturele benadering in systeemtherapie, psychotherapie en psychiatrie.
Kenmerkend aan Expertisecentrum Transculturele Therapie is een behandelwijze die ruimte biedt aan sociale en cross-culturele diversiteit (waaronder diversiteit in cultuur, gender, religie, spiritualiteit en seksualiteit).
Alle behandelaren zijn transcultureel opgeleid en werkzaam vanuit verschillende disciplines.

Van klacht… naar kracht

Welke klachten behandelen wij?

Het ETT behandelt kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen met psychische of psychiatrische klachten en/of problemen. We leveren hulp in het kader van de Gespecialiseerde GGZ, de Generalistische Basis GGZ en Jeugdhulpverlening.

Cliënten kunnen met de volgende klachten of problemen bij ETT terecht:

o   angstklachten,
o   depressie en stemmingsklachten,
o   psychotrauma/ PTSS

Wij zijn gespecialiseerd in klachten die gerelateerd zijn aan:

o   trauma bij vluchtelingen,
o   levensfaseproblemen,
o   LHBTQI-gerelateerde klachten,
o   bi-culturele relatieproblemen en/of gezinsproblemen,
o   (afwezig) vaderschap,
o  ontwikkelingsproblemen,
o  identiteitsproblemen,
o   tweede en derde generatie problematiek,
o   (v)echtscheidingen,

Welke klachten behandelen wij niet?

o   Alcohol- of drugsafhankelijkheid,
o  Psychotische stoornis,
o  Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid