Expertisecentrum Transculturele Therapie

Be proud, be different

GGZ-instelling Coöperatie Expertisecentrum Transculturele Therapie U.A. (ETT) behandelt kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen met psychische of psychiatrische klachten en/of problemen. De instelling werkt vanuit de transculturele benadering in systeemtherapie, psychotherapie en psychiatrie.
Kenmerkend aan het ETT is een behandelwijze die ruimte biedt aan sociale en cross-culturele diversiteit (waaronder diversiteit in gender, religie, spiritualiteit en seksualiteit).
Alle behandelaren zijn transcultureel opgeleid en werkzaam vanuit verschillende disciplines.

Van klacht naar kracht

Ons centrum levert hulp in het kader van de Jeugdhulpverlening, Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Cliënten met de volgende klachten of problemen kunnen bij het ETT terecht:

Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van klachten gerelateerd aan:

 • Trauma bij vluchtelingen;
 • Levensfaseproblemen;
 • LHBTQI-gerelateerde klachten;
 • Bi-culturele relatieproblemen en/of gezinsproblemen;
 • (Afwezig) vaderschap;
 • Ontwikkelingsproblemen;
 • Identiteitsproblemen;
 • Tweede en derde generatie problematiek;
 • (V)echtscheidingen.

De volgende klachten behandelen wij niet:

 • Alcohol- of drugsafhankelijkheid;
 • Psychotische stoornis;
 • Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid.