Generalistische Basis GGZ

De Generalistische Basis GGZ (BGGZ) is psychologische hulp voor mensen met lichte tot matige, niet complexe psychische problemen. 

Wanneer kan ik mij aanmelden voor de BGGZ?

Samen met uw huisarts kunt u de vorm en ernst van uw klachten bespreken. Bij het in kaart brengen van uw klachten, is een aantal criteria van belang:

  • Is er vermoeden van een dsm-stoornis?
  • Wat is de ernst van de problematiek?
  • Hoe hoog is het risico?
  • Gaat het om complexe of enkelvoudige problematiek?
  • Hoe is het beloop van de klachten geweest?

Wanneer er een vermoeden is van een DSM-stoornis, in combinatie met lichte tot matige psychische problemen, zal de huisarts u doorverwijzen naar de BGGZ.

Soms is meer gespecialiseerde hulp nodig, bijvoorbeeld omdat je meerdere klachten tegelijk hebt. Wij helpen je dan graag binnen de Specialistische GGZ.

Wat is de duur van de behandeling?

De duur van de behandeling is kort tot middellang:

  • kort (gemiddeld 4 a 5 gesprekken)
  • middel (gemiddeld 7 a 8 gesprekken)
  • intensief (gemiddeld 11 tot 12 gesprekken)

Hoeveel behandelsessies je nodig hebt, bepaal je vooraf samen met je behandelaar.

Hoe ziet een BGGZ behandeling er uit?

Je behandeling begint met een intakegesprek, waarin je je klachten met de behandelaar bespreekt. 

Hierna stel je samen een behandelplan op, waarin de doelen waaraan jij wil werken worden beschreven.

Tijdens de behandeling zal er doelgericht gewerkt worden aan het verminderen van de klachten die u ervaart. De hulp bestaat uit een klachtgerichte behandeling, waarbij de zorgvraag en wens van u als cliënt erg belangrijk zijn. Het is van belang dat u de regie kunt behouden. Verder is het belangrijk dat u gemotiveerd bent om aan uw klachten te werken.

U komt in aanmerking voor de Generalistische Basis GGZ als uw klachten nog niet al te lange tijd bestaan en u op de meeste levensgebieden redelijk kunt blijven functioneren (ondanks de klachten). Ook is het belangrijk dat u gemotiveerd bent om op een doelgerichte manier aan uw klachten te werken. De behandeling is kortdurend tot middellang, praktisch en gericht op het verminderen van psychische klachten en/of het anders leren omgaan met de problematiek.