Aanmelden jeugdhulp

Wij bieden hulp bij onder andere onderstaande klachten

o  Stemmingsproblemen
o  Problemen bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
o  Problematische maatschappelijke positie gezin, o.m.  als gevolg van migratie
o  Identiteitsproblemen
o  Problemen met relaties, vrienden, sociaal netwerk en vrije tijd
o  Problemen in de seksuele ontwikkeling
o  Problematische gezinscommunicatie
o  Problemen door religieuze en/of culturele verschillen tussen ouder en jeugdige
o  Problemen die gepaard gaan met het samengaan van twee gezinnen/ samengestelde gezinnen
o  Problemen in de familierelaties (anders dan het gezin)

Regio’s

Vanuit onze locatie in Amsterdam bieden wij jeugdhulp aan jeugdigen uit de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Edam-Volendam, Diemen, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en  Zaanstad.

Deze gemeentes vergoeden de zorg die wij bieden aan kinderen/jongeren tot 18 jaar.

Jeugdigen uit de gemeente Amsterdam (incl. Weesp) vanaf 2024

ETT heeft besloten om niet mee te doen met de aanbesteding jeugd 2024 in de regio Amsterdam/ Weesp. De reden hiervoor is dat de gemeente bij de aanbesteding geen rekening heeft gehouden met kleinere, gespecialiseerde GGZ-instellingen, zoals het ETT. Wij betreuren het dat door dit nieuwe beleid van de gemeente Amsterdam, transculturele en systemische therapie onvoldoende plek en aandacht krijgt binnen Amsterdam en Weesp en dat we hierdoor vanaf 1 januari 2024 geen (door de gemeente Amsterdam gefinancierde) hulp meer kunnen bieden aan onze doelgroep.

Voor jeugdigen die in 2023 bij ons in behandeling zijn en die nog hulp nodig hebben in 2024, bestaat een overgangsregeling. 

Mocht u in Amsterdam of Weesp wonen en vanaf 2024 toch graag hulp van het ETT willen, neem dan contact op met de gemeente om hierover in gesprek te gaan.

2024 Overige regio’s

Jeugdigen uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Beemster, Edam-Volendam, Diemen, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en  Zaanstad kunnen in 2024  wel aangemeld worden.

Aanmelden

Voor het in gang zetten van de aanmeldprocedure hebben wij uw naam en mailadres nodig. U kunt uw naam en mailadres doorgeven door ons te bellen op nummer 06-13956608 of door een mail te sturen naar aanmelden@transcultureletherapie.nl. Vervolgens ontvangt u via de mail een inschrijfformulier van ons. U kunt ons altijd bellen wanneer u hulp nodig heeft bij het invullen van het formulier.

Om uw kind of om jezelf aan te melden, is een verwijzing nodig van het lokaal wijkteam, uw (huis)arts of een andere medisch specialist.

Wie kunnen aanmelden?

Kinderen tot 16 jaar

Deze kinderen zijn minderjarig en kunnen worden aangemeld door hun wettelijk vertegenwoordigers. Dit zijn de ouder(s) met gezag of de voogd (niet te verwarren met de gezinsvoogd).

Jeugdigen van 16 tot 18 jaar

Als je tussen de 16 en 18 jaar bent, wordt je gezien als meerderjarig en kun je  jezelf aanmelden. Je hebt geen toestemming nodig van je ouders.

Jongeren vanaf 18 jaar

Vanaf 18 jaar vallen jongeren niet meer onder jeugd en gaat de behandeling vanuit de zorgverzekeringswet.

Wachttijden

 Wachttijd
aanmelding
wachttijd behandeling
Tot 12 jaar16 weken4 weken
12 tot 18 jaar16 weken4 weken

Laatst bijgewerkt op 10-08-2023