Regio’s

Regio’s

Vanuit onze locatie in Amsterdam bieden wij jeugdhulp aan jeugdigen uit de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Edam-Volendam, Diemen, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en  Zaanstad.

Deze gemeentes vergoeden de zorg die wij bieden aan kinderen/jongeren tot 18 jaar.

Jeugdigen uit de gemeente Amsterdam en Weesp vanaf 2024

ETT heeft besloten om niet mee te doen met de aanbesteding jeugd 2024 in de regio Amsterdam/ Weesp. De reden hiervoor is dat de gemeente bij de aanbesteding geen rekening heeft gehouden met kleinere, gespecialiseerde GGZ-instellingen, zoals het ETT. Wij betreuren het dat door dit nieuwe beleid van de gemeente Amsterdam, transculturele en systemische therapie onvoldoende plek en aandacht krijgt binnen Amsterdam en Weesp en dat we hierdoor vanaf 1 januari 2024 geen (door de gemeente Amsterdam gefinancierde) hulp meer kunnen bieden aan onze doelgroep.

Mocht u in Amsterdam of Weesp wonen en in 2024 toch graag hulp willen, neem dan contact op met de gemeente om hierover in gesprek te gaan.

Wij bieden hulp bij onder andere onderstaande klachten

o  Stemmingsproblemen
o  Problemen bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
o  Problematische maatschappelijke positie gezin, o.m. als gevolg van migratie
o  Identiteitsproblemen
o  Problemen met relaties, vrienden, sociaal netwerk en vrije tijd
o  Problemen in de seksuele ontwikkeling
o  Problematische gezinscommunicatie
o  Problemen door religieuze en/of culturele verschillen tussen ouder en jeugdige
o  Problemen die gepaard gaan met het samengaan van twee gezinnen/ samengestelde gezinnen
o  Problemen in de familierelaties (anders dan het gezin)