Stephánie Dankfort

Cognitief Gedragstherapeut VGCt

Psycholoog NIP

Transcultureel systeemtherapeut i.o.

s.dankfort@transcultureletherapie.nl

Stephánie heeft zich na haar studie Klinische Psychologie (2013) verdiept in de systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie, kinder- en jeugdpsychiatrie en o.a. forensische psychiatrie. Met een brede en open blik is ze sinds 2013 werkzaam geweest als behandelaar, onderzoeker en werkgroepdocent. De integratie van werkervaring, opleidingen en persoonlijke kenmerken, maken haar tot een begripvolle, open en cultuursensitieve behandelaar. Sinds 2017 is Stephánie werkzaam als (multi)systeemtherapeut, waarbij ze kinderen, jongeren en hun systeem een systemische CGT gebaseerde gezinsbehandeling biedt. Voor Stephánie is het van belang dat ze zich kan richten op sterke kanten en dat er vanuit daar gewerkt kan worden aan de aandachtspunten. Haar passie ligt in het bijstaan van de persoon en het uitvergroten van de krachten van de persoon en hun systeem, middels uiteenlopende evidence based, protocollaire behandelingen als CGT, Schematherapie en EMDR. Het mooiste is om samen met de persoon te onderzoeken wat de oorsprong van een klacht is en dit om te bouwen tot een kracht. Elk persoon is immers uniek!

Stephánie heeft ervaring met het geven van traumabehandeling (EMDR, TFCBT, imaginaire exposure) en werken met verslavingsproblematiek, agressie- en emotieregulatieproblematiek, genderspecifieke problematiek, communicatieproblemen en (kinder)mishandeling en verwaarlozing. Daarnaast behandelt ze cliënten met uiteenlopende AS-I en AS-II problematiek.

Locatie
Amsterdam Zuidoost

Aanwezig 
Woensdag

Talen
Engels, Nederlands