Rossana Jong Loy

Maatschappelijk werker met GGZ differentiatie

Transcultureel
systeemtherapeut

r.jongloy@transcultureletherapie.nl

Locatie
Amsterdam Zuidoost

Aanwezig 
Donderdag

Talen
Engels, Nederlands