Diagnose

Wie stelt de diagnose?

Bij het ETT wordt de diagnose gesteld op basis van de gesprekken die u met de intaker voert en eventueel de aanvullende onderzoeken of de aangeleverde informatie van eerdere behandelaren en de verwijzer. De stappen die het behandelteam zet om tot een diagnose te komen zijn:

  • De intaker overlegt op basis van zijn bevindingen met het behandelteam over de mogelijke diagnose. Daarbij worden uiteraard de regels ten aanzien van uw privacy gerespecteerd.
  • Het overleg in het behandelteam zorgt er in alle gevallen voor dat de diagnose gesteld wordt door een bevoegde professional zoals een psychiater, psychotherapeut, GZ-psycholoog of klinisch psycholoog.
  • In dit overleg vindt verdieping plaats en worden uw klachten vertaald naar het classificatiemodel dat van belang is voor de behandelmethodiek en de financiering door uw zorgverzekeraar.
  • Direct na het overleg vindt een vervolggesprek met u plaats. Aanvullende vragen worden met u besproken. De regiebehandelaar toetst of de inzichten uit het overleg kloppen. Wij vinden het belangrijk dat u zichzelf herkent in de diagnose en de classificatie. Zo komen we tot een gedeelde diagnose en vertalen dit vervolgens naar een behandelplan.

De regiebehandelaar is altijd aanwezig tijdens dit gesprek.

Is dat ook automatisch degene die mijn verdere aanspreekpunt is en verantwoordelijk is voor de behandeling?

Bij het ETT werken we zoveel als mogelijk met één regiebehandelaar die de behandelverantwoordelijkheid heeft. Uw eigen behandelaar is en blijft uw eerste aanspreekpunt.

Heb ik daarin keuze?

Ja, in principe worden alle belangrijke beslissingen in overleg met u genomen. Bij het ETT is het altijd van belang dat u zich herkent in de adviezen. Is dat niet het geval dan bespreken wij uw perspectief om eventueel te komen tot een voor u passende keuze. Vandaar dat het belangrijk is dat u openlijk en vrijelijk uw eventuele reserves of vragen uit bij uw behandelaar.

Hoe weet ik of deze zorgverlener voldoende deskundig is?

Al onze zorgverleners zijn gekwalificeerde behandelaren en alle regiebehandelaren zijn BIG geregistreerd. Voor meer informatie over de wettelijke BIG registratie kunt u hier terecht.

En als de zorgverlener mij naar een ander verwijst voor verdere behandeling, heb ik daarin dan een keuze?

Ja, alle belangrijke beslissingen over uw behandeling worden in principe in overleg met u genomen. Bij het ETT is het altijd van belang dat u zich herkent in de adviezen. Is dat niet het geval dan bespreken wij uw perspectief om eventueel te komen tot een keuze die bij u het beste past.

Wat kan ik doen als ik ergens niet mee eens ben?

Alle belangrijke beslissingen worden in overleg met u genomen. Toch kan het voorkomen dat onze professionele verantwoordelijkheden tot een andere keuze leiden. In dat geval kan er een verschil van inzicht of mening ontstaan.

Als u het niet eens bent met een beslissing van ons, bijvoorbeeld over de diagnose, het behandelplan, de werkwijze of de persoon van een van de behandelaren, dan kunt u dit natuurlijk aangeven. Mocht u er met de behandelaar of de regiebehandelaar niet uitkomen, dan kunt u daarover een klacht inbrengen. Onze klachtenprocedure staat op onze site.