Sara Bilginer

Holistische psycholoog

Ademtherapeut

s.bilginer@transcultureletherapie.nl

Sara Bilginer heeft ruim 20 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en heeft ervaring in het werken met diverse culturele achtergronden die o.a. cultureel, religieus en migratie gekleurd zijn.

Ze heeft een holistische benadering en kijkt naar de client als geheel om de oorzaak van de klachten te achterhalen. Niet alleen naar het ziektebeeld, de diagnose of kwaal, maar naar alle facetten van de mens. In de behandeling vind ze aansluiting belangrijk, is empathisch en investeert in het opbouwen van een vertrouwensrelatie. De biografie, rol in het gezin van herkomst en culturele achtergrond vormen een belangrijk onderdeel in de behandeling. Ze werkt aan het verkrijgen van inzichten en bevorderen van autonomie en zelfredzaamheid. De aandacht wordt niet alleen gericht op problemen, beperkingen en ziektes, maar vooral op wat cliënten (nog) wel kunnen en kracht uithalen. Herstellen betekent dat de persoon het eigen leven opnieuw vorm geeft waarbij de opgedane ervaringen verwerkt en geïntegreerd worden. Dit is een uniek proces. Haar motto luidt: “van klacht naar kracht”.

Tijdens haar behandeling maakt ze gebruik van onderdelen uit verschillende psychologische behandelmethoden, waaronder psycho-educatie, motiverende gespreksvoering, trauma-therapie / EFT, positieve psychologie, cognitieve gedragstherapie, ACT en EMDR. De laatste jaren heeft ze zich ook verdiept in holistic breath counseling; waar nodig integreert ze ademtherapie binnen de behandelingen.

Locatie
Utrecht

Aanwezig
Woensdag

Talen
Nederlands, Turks