Nadia el Wahabi

GGZ-agoog

Transcultureel
systeemtherapeut

n.elwahabi@transcultureletherapie.nl

Nadia is geboren en getogen in Marokko. Nadia woont al 30 jaar in Nederland en is op haar 20e getrouwd en naar Nederland gekomen via gezinshereniging. Nadia heeft drie kinderen waarvan twee volwassenen. In Marokko studeerde Nadia de moderne Arabische literatuur. Ze beheerst de Franse, Marokkaanse Arabische en klassieke Arabische talen.

Nadia is vooral geïnteresseerd in de mens zijn kracht en kunnen, en gelooft dat iedere individu ongeacht afkomst, kleur, geloofsovertuiging zijn obstakels kan overwinnen. De transitionele ruimte en de narratieve stroming bieden haar de mogelijkheid om de cliënt beter te leren kennen en samen op zoek te gaan naar zijn/haar eigen kracht en deze te helen.

Bij ETT werkt Nadia als transcultureel systeem- en relatietherapeut en werkt ze samen met een regiebehandelaar. Nadia werkt al 9 jaar bij een GGZ-instelling als GGZ-agoog. Door de opleiding als transcultureel systeem-en relatietherapeut heeft ze een andere kijk gekregen op de therapie/behandeling. Met de jaren is Nadia tot het besef gekomen dat de behandeling van een cliënt geleidelijk effect heeft op zijn/haar herstel, wanneer de cliënt vanuit de transculturele therapie wordt benaderd.

Locatie
Utrecht

Aanwezig 
Vrijdag

Talen
Klassiek Arabisch, Marokkaans Arabisch, Nederlands