Afsluiting en nazorg

Word ik betrokken bij het besluit dat de behandeling afgesloten kan worden?

Ja, het besluit tot beëindiging van de behandeling wordt na evaluatie tussen regiebehandelaar, behandelaar en u genomen.

Hoe wordt dat besluit genomen?

Het afsluiten van een behandeling is een proces. De resultaten van de behandeling worden voortdurend met u geëvalueerd. De regiebehandelaar is daar op vastgelegde momenten direct bij betrokken.
Wanneer u en het behandelteam van mening zijn dat de resultaten zodanig zijn dat overgegaan kan worden tot afsluiting, wordt met u en uw naasten de mogelijke vervolgstappen besproken. De regiebehandelaar sluit ook het zorgtraject af voor het declareren van de behandeling bij de zorgverzekeraar. Dat doen wij conform de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Als er geen verdere behandeling noodzakelijk is wordt met uw instemming de huisarts of verwijzer op de hoogte gesteld middels een afrondingsbrief.

Wat als de behandeling klaar is, maar er is nog begeleiding nodig?

Als er nog vervolgbehandeling nodig is, wordt samen met u en uw naasten gekeken welke instantie het beste past bij uw hulpvraag op dat moment. Wanneer vervolgbehandeling nodig blijkt te zijn zullen wij al tijdens de behandelfase stappen daartoe nemen.

Als de regiebehandelaar inschat dat zorg vanuit het ETT nodig blijft tot het moment dat de vervolgzorg is gestart, zal het ETT hierover afspraken met u maken.
Middels een afrondingsbrief, eventueel met een advies voor vervolgbegeleiding, wordt met uw instemming uw huisarts op de hoogte gesteld.
Als de vervolgbehandelaar informatie van ons wenst, kan deze met uw toestemming contact met ons opnemen voor een afrondingsbrief.

Krijg ik dan van iemand anders zorg?

Vaak betreft het zorg die de huisarts zelf nog kan verlenen, zoals medicatie. Wanneer er andere specialistische zorg nodig is brengen wij de huisarts middels een brief op de hoogte. Uiteraard met uw instemming.

Is diegene dan mijn aanspreekpunt? Heb ik daar zelf iets over te zeggen?

Als wij de behandeling met u hebben afgesloten en wij u hebben terugverwezen, dan zal de huisarts uw aanspreekpunt zijn.