Volwassenen

Belangrijke informatie voor cliënten die verzekerd zijn bij Menzis (klik hier).

Vergoeding en tarieven

De zorg die wij bieden, valt onder de zorgverzekeringswet en wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Voorwaarde voor vergoeding

Voorwaarde voor vergoeding is dat er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM V.

Welke behandelingen worden niet vergoed?

Van sommige klachten of stoornissen worden de behandelingen niet vergoed.
Dit zijn bijvoorbeeld relatieproblemen, aanpassingsstoornissen, werkproblemen en slaapstoornissen.

Dit betekent dat u de behandeling van deze klachten zelf moet betalen. Eventueel kunt u hiervoor een deel vergoed krijgen vanuit een aanvullende verzekering.

Tarieven

Voor de behandeling zijn landelijke tarieven vastgesteld. De hoogte van de rekening die u of uw zorgverzekeraar ontvangt, is afhankelijk van hoe lang de behandeling heeft geduurd.

Vergoedt mijn zorgverzekering alle kosten?

De mate waarin uw zorg vergoed wordt, hangt van onderstaande factoren af:

o   of het ETT een contract heeft met uw zorgverzekeraar;
o   het soort polis dat u heeft (natura, restitutie, combinatievorm);
o   of  u een basis of aanvullende verzekering heeft;

Gecontracteerde zorg

De contractplafonds die de meeste verzekeraars hanteren, beperken de groei van het ETT in die mate dat wij een groot aantal cliënten dat zich bij ons aanmeldt, niet zouden kunnen behandelen wanneer wij een contract afsluiten. Om die reden heeft het ETT met een beperkt aantal verzekeraars een contract:
o   DSW
o   ASR

Niet gecontracteerde zorg bij naturapolissen

Wanneer uw verzekering hier niet bij staat en u heeft een naturapolis, dan zal uw zorgverzekering u een deel van de zorg niet vergoeden. Van het deel dat niet vergoed wordt, verwacht uw zorgverzekering dat u dit zelf aan het ETT betaalt.

Het ETT komt u hierin tegemoet door deze kosten niet bij u in rekening te brengen. Dit betekent dat u dit deel niet hoeft te betalen en dat het ETT en uw behandelaar dit verlies op zich nemen.

Om te voorkomen dat u de kosten moet voorschieten, zal uw behandelaar u vragen een Akte van Cessie te ondertekenen, zodat u de kosten niet zelf hoeft te declareren bij uw zorgverzekeraar.

U kunt op website van de consumentenbond zien hoeveel het deel is dat uw zorgverzekeraar u (of eigenlijk het ETT) vergoedt bij niet gecontracteerde zorg.

Niet gecontracteerde zorg bij restitutiepolissen

Wanneer u een restitutiepolis heeft afgesloten, vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling uit de basisverzekering bij alle zorgverleners, tenzij het tarief excessief hoog is (anders geformuleerd: 100% vergoeding van het marktconforme of wettelijke tarief dat staat voor een bepaald behandeltraject). Het ETT hanteert de landelijk vastgestelde tarieven en is hiermee marktconform.

Om te voorkomen dat u de kosten moet voorschieten, zal uw behandelaar u vragen een Akte van Cessie te ondertekenen, zodat u de kosten niet zelf hoeft te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Voor de basisverzekering heeft elke volwassene (vanaf 18 jaar) een wettelijk verplicht eigen risico. Dit geldt voor zowel natura- als voor restitutiepolissen. Voor 2018 is het wettelijk verplicht eigen risico €385. Dit houdt in dat u de eerste €385 dat u in 2018 aan zorgkosten maakt, zelf betaalt. Zorgverzekeraar DSW heeft het eigen risico voor zijn verzekerden in 2018 verlaagd naar €375.

Het kan zijn dat u ervoor gekozen heeft om het eigen risico te verhogen met een vrijwillig eigen risico. In dat geval is uw eigen risico hoger dan €385.

Meer informatie

Wij verzoeken u om te overleggen met uw zorgverzekeraar over welke hulp u op basis van uw polis wel en niet vergoed krijgt.

Meer informatie over vergoedingen van psychologische zorg vindt u op de website van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekeringen

U kunt bij twijfel natuurlijk altijd contact met ons opnemen via info@transcultureletherapie.nl of 06-139 566 08.