Vergoeding en tarieven

De zorg die wij bieden, valt onder de zorgverzekeringswet en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarde voor vergoeding is dat er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM V.

Welke behandelingen worden niet vergoed?

Van sommige klachten of stoornissen worden de behandelingen niet vergoed. Dit zijn bijvoorbeeld relatieproblemen, aanpassingsstoornissen, werkproblemen en slaapstoornissen. Dit betekent dat u de behandeling van deze klachten zelf moet betalen. Eventueel kunt u hiervoor een deel vergoed krijgen vanuit een aanvullende verzekering.

Tarieven

Voor behandelingen zijn landelijke tarieven vastgesteld. De hoogte van de rekening die u of uw zorgverzekeraar ontvangt, is afhankelijk van hoe lang de behandeling heeft geduurd.

Vergoedt mijn zorgverzekering alle kosten?

De mate waarin uw zorg vergoed wordt, hangt van onderstaande factoren af:

o   of het ETT een contract heeft met uw zorgverzekeraar;
o   het soort polis dat u heeft (natura, restitutie, combinatievorm);
o   of u een basis of aanvullende verzekering heeft.

Gecontracteerde zorg

De contractplafonds die de meeste verzekeraars hanteren, beperken de groei van het ETT in die mate dat wij een groot aantal cliënten dat zich bij ons aanmeldt, niet zouden kunnen behandelen wanneer wij een contract afsluiten. Om die reden heeft het ETT met een beperkt aantal verzekeraars een contract:
o   Achmea. Hieronder vallen De Friesland, FBTO, Interpolis, Pro Life, Ziezo en Zilveren Kruis;
o   DSW. Hieronder vallen DSW, InTwente, Stad Holland;
o   ASR. Hieronder vallen a.s.r. en Ditzo;
o   CAK – GGZ-zorg aan Onverzekerbare vreemdelingen.

Niet gecontracteerde zorg

Met de andere verzekeraars hebben wij geen contract. Dit kan zijn omdat zij een te hoge drempel (minimumbedrag aan declaraties) stellen en/ of omdat zij een te laag plafond hebben vastgesteld (het maximale totaalbedrag dat per jaar vergoed kan worden en daarmee het aantal cliënten dat een vergoeding voor behandeling van het ETT krijgt). Wanneer wij over dit plafondbedrag gaan, moeten wij de kosten van de zorg zelf betalen en dat heeft in het verleden geleid tot een groot verlies voor het ETT. Om die reden hebben wij niet (opnieuw) een contract afgesloten.

Beleid t/m 2022

Aan cliënten van deze ongecontracteerde verzekeraars leverden wij tot en met het jaar 2022 zogenaamde ‘ongecontracteerde zorg’. De vergoedingen voor deze zorg waren een stuk lager dan de vergoedingen voor gecontracteerde zorg en cliënten werden geacht het verschil (de eigen bijdrage) zelf te betalen. Het ETT heeft deze eigen bijdrage tot nu toe altijd voor de cliënt betaald, omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen de juiste zorg krijgt, ongeacht welke verzekering de client heeft en of de client wel of geen aanvullende polis of restitutiepolis heeft.

Beleid vanaf 2023

Het beleid met betrekking tot de vergoeding van en de voorwaarden voor ongecontracteerde psychologische zorg is door veel zorgverzekeraars voor 2023 aangepast. Ongecontracteerde zorg wordt voor veel instellingen nog minder vergoed. De zorgverzekeraars willen hiermee kosten besparen. 

Verder stellen sommige zorgverzekeraars aanvullende voorwaarden voor psychologische zorg bij een ongecontracteerde aanbieder. 

3 Categorieën

We zien verschillen in voorwaarden en vergoedingen per pakket en per verzekering.
ETT hanteert daarom vanaf 1 januari 2023 een aannamebeleid in drie categorieën:

  1. Gecontracteerde zorg: voorrang op de wachtlijst (7-4-2023: met uitzondering van de labels van Achmea/ Zilveren Kruis).
  2. Ongecontracteerde zorg: check de aanvullende voorwaarden voor psychologische zorg bij uw verzekering. U kunt zich aanmelden en de eigen bijdrage wordt betaald door ETT.
  3. Ongecontracteerde zorg: geen nieuwe cliënten (vanwege de vergoeding en/ of voorwaarden). Van cliënten die al in behandeling zijn, wordt verwacht dat zij (een deel van) de eigen bijdrage zelf betalen.

Categorie 1 (voorrang op wachtlijst).

a.s.r.Basisverzekering Natura
DitzoGoede Keuze + Ongevallendekking Fysio & Tand
DitzoVrije Keuze + Ongevallendekking Fysio + Tand
DSWZorgpolis
inTwenteZorgpolis

Categorie 1: labels van Achmea/ Zilveren Kruis (voorlopig geen nieuwe cliënten ivm bereiken omzetplafond).

Aon (Zilveren Kruis)Basis Budget
Aon (Zilveren Kruis)Basis Zeker
De FrieslandZelf Bewust Polis
De Friesland Alles Verzorgd Polis
FBTOBasis
FBTOBasis Plus
FBTOBasis Vrij
InterpolisZorgActief
InterpolisZorgCompact
Pro LifePrincipe Polis Budget
Pro LifePrincipe Polis
ZieZoBasis
Zilveren KruisBasis Budget
Zilveren KruisBasis Zeker
Zilveren KruisStudent Basis Budget

Categorie 2: ongecontracteerde zorg. Check de aanvullende voorwaarden voordat u zich aanmeldt. ETT betaalt de eigen bijdrage.

AevitaeNatura Select
HollandZorgBasis
IZABasis Keuze
IZARuime Keuze
IZAEigen Keuze
IZZ (VGZ voor de Zorg)Basis
IZZ (VGZ voor de Zorg)Natura
IZZ (VGZ voor de Zorg)Combinatie
Jaaah 
Menzis Basis voordelig (per 1-10-2023 van categorie 3 naar categorie 2)
MenzisBasis (per 1-10-2023 van categorie 3 naar categorie 2)
Nationale-NederlandenZorg Voordelig
Nationale-NederlandenZorg Vrij
OHRACombinatie
OHRACombinatie (incl. Gezond)
ONVZVrije Keuze
Salland Basispolis
Studenten Goed VerzekerdBasis Budget
Studenten Goed VerzekerdBasis Zeker
UnitedConsumers (VGZ)Bewuste Keuze
UnitedConsumers (VGZ)Bewuste Keuze
UnitedConsumers (VGZ)Basis Keuze
UnitedConsumers (VGZ)Ruime Keuze
UnivéZorg Basis
UnivéZorg Geregeld
UnivéZorg Vrij
VGZBasis Keuze
VGZ Ruime Keuze
VGZ Eigen Keuze
VvAAZorgverzekering Basis
ZEKURGewoon ZEKUR
Zorgverzekeraar UMCRuime Keuze
Zorgverzekeraar UMCEigen Keuze
AevitaeNatura
ZEKURGewoon ZEKUR Zorg Vrij

Categorie 3: ongecontracteerde zorg. Geen nieuwe cliënten.
Huidige cliënten betalen (een deel van) de eigen bijdrage zelf.

AnderzorgBasis
CZZorgbewustpolis
CZZorg-op-maatpolis
CZ directNatura
HemaBasisverzekering
IZZ (CZ voor de Zorg)Zorgbewustpolis
IZZ (CZ voor de Zorg)Zorg-op-maatpolis
IZZ (VGZ voor de Zorg)Bewuzt
JustBasic
UnivéZorg Select
VGZ VGZbewuzt
VinkVinkBasisverzekering
Zorg en ZekerheidZorg Zeker Polis
Zorg en ZekerheidZorg Vrij Polis
Zorg en ZekerheidZorg Gemak Polis

Eigen risico

Voor de basisverzekering heeft elke volwassene (vanaf 18 jaar) een wettelijk verplicht eigen risico. Dit geldt voor zowel natura- als voor restitutiepolissen. Het wettelijk verplicht eigen risico €385. Dit houdt in dat u de eerste €385 dat u in een jaar aan zorgkosten maakt, zelf betaalt.

Het kan zijn dat u ervoor gekozen heeft om het eigen risico te verhogen met een vrijwillig eigen risico. In dat geval is uw eigen risico hoger dan €385.

Meer informatie

Wij verzoeken u om te overleggen met uw zorgverzekeraar over welke hulp u op basis van uw polis wel en niet vergoed krijgt.

Meer informatie over vergoedingen van psychologische zorg vindt u op de website van de consumentenbond.

U kunt bij twijfel natuurlijk altijd contact met ons opnemen via info@transcultureletherapie.nl of 06-139 566 08.