Jose Diemeer

Coach

Jeugdwelzijnswerker

Regiebehandelaar

Transcultureel systeemtherapeut

j.diemeer@transcultureletherapie.nl

Jose heeft veel ervaring met gezinnen met jonge kinderen, met seksueel misbruik, gedragsproblemen, autisme, ADHD, trauma, multiprobleemgezinnen. Vanuit pleegouderschap heeft ze ervaring met pubers en kennis vanuit de opleiding tot transculturele systeemtherapie.

Locatie
Amsterdam Zuidoost

Aanwezig 
Dinsdag 

Talen
Engels, Nederlands