Aanmelding & intake

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Op basis van de aanmeldingsgegevens en de gegevens van de verwijzer wordt naar uw zorgvraag gekeken. Wij beoordelen of uw zorgvraag bij ons zorgaanbod past. Wanneer wij hierna nog verduidelijking nodig hebben, nemen wij alleen na uw goedkeuring contact op met de verwijzer.

Met wie heb ik een intakegesprek? En hoe wordt dit bepaald?

Als u zich heeft aangemeld, hebben we u vragen gesteld over uw klachten. Op basis van de door u aangeleverde informatie, bespreken we uw aanmelding in ons behandelteam en stellen een zorgverlener voor die de intake zal doen. Welke persoon het beste bij u past baseren wij op de aard van de klachten, uw achtergrond (cultureel, religieus en/ of medisch), uw genderidentiteit, uw ervaringen met eerdere hulpverleners en uw levenservaring.

Wie is mijn aanspreekpunt?

Het ETT werkt met ‘regiebehandelaren’ en ‘medebehandelaren’. Regiebehandelaren zorgen voor de afstemming binnen het team en zijn verantwoordelijk voor het proces als geheel. Medebehandelaren hebben vaak een eigen specialisme en verzorgen een deel van het behandeltraject. Het zijn allemaal professionele, gekwalificeerde en ervaren zorgverleners. Afhankelijk van de behandeling zal u óf een medebehandelaar hebben met een regiebehandelaar óf alleen een regiebehandelaar.

Uw aanspreekpunt neemt als eerste contact met u op, stelt zich voor en bespreekt met u hoe ons traject eruit ziet. Hij/zij is in principe uw aanspreekpunt voor de rest van de behandeling, tenzij hierover nieuwe afspraken met u worden gemaakt. Als u nog vragen heeft, kunt u dat gerust met hem of haar bespreken.

Uw aanspreekpunt hoeft niet altijd de regiebehandelaar te zijn, maar meestal is het wel de zorgverlener met wie u in de loop van de behandeling het meeste te maken heeft. We kijken daarbij ook naar wie het beste bij u zou kunnen passen. Daarin speelt onder andere taal, cultuur en/of achtergrond een belangrijke rol.

Heb ik daar een keuze in?

Als de intaker contact met u opneemt, neemt hij of zij eerst de intakeprocedure met u door. Daarin zal hij/zij ook met u afstemmen wat uw klachten zijn en of hij/zij inderdaad de juiste persoon is om het gesprek met u te voeren. Als u zorgen daarover heeft, kunt u dat gerust aan de orde stellen.

Hoe weet ik of deze zorgverlener voldoende deskundig is?

Al onze zorgverleners zijn gekwalificeerde zorgverleners, waaronder in ieder geval de regiezorgverleners BIG-geregistreerd zijn. Voor meer informatie over het BIG Register, klik hier.

Tijdens de aanmeldprocedure hebben we met het team de keuze gemaakt voor deze intaker. In het team zitten gekwalificeerde zorgverleners, waaronder in ieder geval één regiebehandelaar met een BIG-registratie. We maken een keuze op basis van al uw gegevens. In het intakegesprek wordt gecheckt of die gegevens kloppen. Op onze site kunt u de achtergronden en de kwalificaties van de behandelaren bekijken.

Hoe kan ik ervan uitgaan dat het ETT anderen inschakelt of mij daarnaar verwijst mist nodig? Heb ik daarin een keuze?
In ons eerste intakegesprek moet duidelijk worden of wij het juiste zorgaanbod voor u hebben. Daar waar nodig werken wij samen met relevante zorgaanbieders of adviseren we een andere passende aanbieder en verwijzen wij terug naar de huisarts of degene die u naar ons heeft verwezen.