Aanmelden Utrecht

Bekijk voor het aanmelden hier de wachttijden.

Wegens het bereiken van ons omzetplafond hebben wij voor alle locaties een wachtlijst tot 1-1-2019 voor cliënten met een verwijzing voor de Gespecialiseerde GGZ die verzekerd zijn bij VGZ.
Welke verzekeringen onder VGZ vallen, kunt u zien bij de wachttijden.

Telefonische aanmelding

Dit kan via telefoonnummer 06-13956608

Wanneer u ons belt, zal  een medewerker van ETT  de benodigde gegevens van u vragen (zoals uw naam- en adresgegevens, BSN, zorgverzekeringsgegevens). Hierna komt u op de wachtlijst.

Aanmeldformulier

Via het aanmeldformulier hieronder kunt u de benodigde gegevens invullen. Als u zich via het aanmeldformulier bij ons aanmeldt en de gegevens zijn compleet, krijgt u via de mail een bevestiging dat u op de wachtlijst staat.

U kunt ons altijd bellen wanneer u hulp nodig heeft bij het aanmelden via het aanmeldformulier.

Verwijsbrief

Voor het eerste gesprek hebben wij een verwijsbrief van uw arts nodig. Wij ontvangen deze graag voor het eerste gesprek. U kunt uw verwijsbrief  uploaden bij het aanmeldformulier of mailen naar aanmelden@transcultureletherapie.nl.

Eerste gesprek

Wanneer wij uw aanmelding en verwijsbrief hebben ontvangen, krijgt u hiervan een bevestiging. Er zal contact met u worden opgenomen over een eerste gesprek (intakegesprek). Hierin kunt u uitleggen wat uw klachten zijn en waarmee wij u kunnen helpen.

Meenemen naar het eerste gesprek

o   geldig identiteitsbewijs
o   zorgpas of kopie zorgpolis

Aanmeldformulier

Naam


Geboortedatum

Geslacht

Contactgegevens
Zorgverzekering

Burger-servicenummer & identiteitsnummer


Huisartsgegevens
Verwijsbrief

Bericht