Aanmelden Amsterdam

Bekijk vóór het aanmelden hier de wachttijden.

Aanmelden kan telefonisch of via het aanmeldformulier.

Voorkeur voor locatie of behandelaar

We vinden het belangrijk dat er een goede match is tussen u en uw behandelaar. Wanneer u voorkeur heeft voor een bepaalde behandelaar of een locatie, geeft u dit dan aan bij de aanmelding. U wordt dan op de wachtlijst van de betreffende behandelaar en/of locatie geplaatst. Houdt u er in dat geval rekening mee dat de wachttijd dan langer kan zijn dan de reguliere wachttijd.

Telefonische aanmelding

Dit kan via telefoonnummer 06-13956608

Wanneer u ons belt, zal  een medewerker van ETT  de benodigde gegevens van u vragen (zoals uw naam- en adresgegevens, BSN, zorgverzekeringsgegevens). Wanneer de gegevens compleet zijn en wij uw verwijsbrief binnen hebben, komt u op de wachtlijst.

Aanmeldformulier

Via het aanmeldformulier onderaan deze pagina kunt u de benodigde gegevens invullen. U kunt het formulier ook hier downloaden en ingevuld naar ons mailen of per post versturen. Als u zich via het aanmeldformulier bij ons aanmeldt en de gegevens zijn compleet, krijgt u via de mail een bevestiging dat u op de wachtlijst staat.

U kunt ons altijd bellen wanneer u hulp nodig heeft bij het aanmelden via het aanmeldformulier.

Verwijsbrief

Voor het eerste gesprek hebben wij een verwijsbrief van uw arts nodig. Wij ontvangen deze graag voor het eerste gesprek. U kunt uw verwijsbrief  uploaden bij het aanmeldformulier of mailen naar aanmelden@transcultureletherapie.nl.

Eerste gesprek

Wanneer wij uw aanmelding en verwijsbrief hebben ontvangen, krijgt u hiervan een bevestiging. Er zal contact met u worden opgenomen over een eerste gesprek (intakegesprek). Hierin kunt u uitleggen wat uw klachten zijn en waarmee wij u kunnen helpen.

Meenemen naar het eerste gesprek

o   geldig identiteitsbewijs
o   zorgpas of kopie zorgpolis

Aanmeldformulier

Naam


Geboortedatum

Geslacht

Contactgegevens
Zorgverzekering

Burger-servicenummer & identiteitsnummer


Huisartsgegevens
Verwijsbrief

Evt. voorkeur voor locatie

Bericht